LỊCH CAFE TALK CÙNG CHUYÊN GIA ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ THÁNG 3/2021

1. Cafe Talk cùng chuyên gia đầu tư định cư Đức

2. Cafe Talk cùng chuyên gia đầu tư định cư đảo Síp

 

 

Nhà đầu tư hãy liên hệ tới hotline 0904 966 797 – 098 913 6666 để đăng ký tham dự chương trình Cafe Talk do BSOP thực hiện.

Lưu ý: Nhà đầu tư chỉ có thể tham dự khi đã đăng ký với BSOP.